ประวัติความเป็นมาของค่ายพระยาสุรสีห์

๑.ประวัติและความเป็นมาของค่ายพระยาสุรสีห์ 
         กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยตั้งขึ้นครั้งแรกที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่ บ้านหนองปลิง ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2531 จนถึงปัจจุบัน 
            ที่ตั้งหน่วยทางด้านทิศเหนือติดกับอำเภอบางคล้า และ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   ทิศใต้ติดกับ อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราและ อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี  ทิศตะวันออกติดกับ อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดกับ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี   มีเนื้อที่ จำนวน 416 ไร่ 5   ตารางวา        

 ๒.ภารกิจ 
       กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ มีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะกับ ตำแหน่ง  ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้กับ กก.ตชด.๑๑ และ ๑๒  และข้าราชการตำรวจหน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้หรือทำลายวัตถุระเบิด ให้กับหน่วย     ในพื้นที่ และยังได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน  นายสิบตำรวจ ตลอดจนเป็นศูนย์บริการทางวิชาการและสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน่วยสนับสนุนให้กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑