ฝึกทบทวนแบบฝึกตำรวจ ๑๓ มิ.ย. ๖๗

ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๗ ตาม รปจ.ของหน่วย คณะครูฝึกหมวดวิชา แบบฝึกตำรวจ ฝึกทบทวนดังนี้๑. ท่าตรง /ยกอก &#

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่อง

ซักซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการซักซ้อมแผ

จิตอาสาภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หน่วยที่รายงาน : กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.๒. ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)๓. วันที่ดำเนินกิจ

คณะครูฝึกหมวดวิชาเเบบฝึกสำหรับตำรวจ 9 พ.ค.67

วันที่ 9 พ.ค.67 เวลา 08.45น. คณะครูฝึกหมวดวิชาเเบบฝึกสำหรับตำรวจ ฝึกทบทวนตามตารางดังนี้ ท่าเครารพ (ท