ฝึกทบทวนแบบฝึกตำรวจ ๑๓ มิ.ย. ๖๗

ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๗ ตาม รปจ.ของหน่วย คณะครูฝึกหมวดวิชา แบบฝึกตำรวจ ฝึกทบทวนดังนี้๑. ท่าตรง /ยกอก &#

ฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ ๑๖ พ.ค. ๖๗ (เวลา๐๘.๔๕น.)

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พ.ค. ๖๗ (เวลา๐๘.๔๕น.)หลังจากเข้าแถวรวมพล ตาม รปจ.ของหน่วย คณะครูฝึกหมวดวิชาเเบบ

คณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 25 เม.ย.2567

พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ รอง ผกก.หัวหน้าชุด นำคณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้งาน ฝ่ายอำนวยการ

วันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 08.30 น. งาน ธกวส. จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้งาน ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับระเบีย