การประชุมบริหาร ประจำเดือน กก.2 บก.กฝ.ฯ ครั้งที่ 4/2567

วันที่​ 28 มี.ค.67เวลา 11.00-12.00 น.พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ ฯ เป็นประธานการประชุมบริหาร ประจำ

สนับสนุนการฝึกโครงการทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย(ชรบ.)

เมื่อ๒๘๑๐๐๐-๒๘๑๓๐๐ มี.ค๖๗ ร.ต.ท.อิทธิพงศ์ พิมพิสาร พร้อมคณะครูฝึกรวม๖นาย สนับสนุนการฝึกโครงการทบทวนช

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

1.หน่วย : กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.2.ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา3.วัน เวลา : วันที่ 21 มี.ค.67 เวลา 09.00