คณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.ท.ธีรพล ภู่เนติ รอง ผกก.หัวหน้าชุด นำคณะกรรมการตรวจประเมินบ้านพักใน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.