พิธีมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการอบรมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

ส.ต.อ.นัฐวุฒิ คำหล่อ ครูตำรวจแดร์ สังกัด กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.ได้ร่วมพิธีมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ นักเร